Arina Sp.z o. o.
Adres:
Pasłęcka 8 D
Warszawa
03-137
Polska

Telefon: Telefon: (022) 676-52-13

Informacje: w dni powszednie 10-20

w soboty 10-20

w niedziele 10-19

NIP: 1251461785

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000284792.